Actualiteiten

 

Hernieuwde aandacht voor de vennootschapsbelastingplicht van nijvere stichtingen en verenigingen

PEN e-learning 2022, nr. 2

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om voor hun – reeds bestaande – publicatieplicht gebruik te maken van standaardformulieren. Een balans en een staat van baten en lasten is onderdeel hiervan. Voorts is aanhangig het Wetsvoorstel ‘Wet transparantie maatschappelijke organisaties’ waarin is opgenomen dat stichtingen hun balans en staat van baten en lasten bij het handelsregister dienen te deponeren. Voor de Belastingdienst is het daardoor eenvoudiger om de eventuele belastingplicht voor de vennootschapsbelasting van dergelijke organisaties vast te stellen. Juiste en proactieve voorlichting over de vraag wanneer sprake kan zijn van vennootschapsbelastingplicht voor een stichting of vereniging e.d. is daardoor van nog groter belang geworden.

Auteur: mr. H.J.M (Henk) Scholman

Laatste artikelen

PEN e-learning 2022, nr. 2
18 januari 2022
PEN e-learning 2022, nr. 1
11 januari 2022
PEN e-learning 2021, nr. 48
14 december 2021
PEN e-learning 2021, nr. 47
7 december 2021
PEN e-learning 2021, nr. 46
30 november 2021
PEN e-learning 2021, nr. 45
23 november 2021
PEN e-learning 2021, nr. 44
16 november 2021
PEN e-learning 2021, nr. 43
9 november 2021
PEN e-learning 2021, nr. 42
2 november 2021
PEN e-learning 2021, nr. 41
26 oktober 2021