Actualiteiten

 

Gevolgen van een vruchtgebruiklegaat voor de eigenwoningregeling

PEN e-learning 2022, nr. 27

Indien de langstlevende partner door middel van een vruchtgebruiklegaat het vruchtgebruik van een woning krachtens erfrecht heeft verkregen, kan de woning fiscaal als eigen woning kwalificeren. Daartoe moet de woning voor de partner het hoofdverblijf zijn, moet hij de voordelen genieten en moeten de kosten en lasten van de woning op hem drukken. Is de vruchtgebruiker verplicht de kosten en lasten van de voor de woning aangegane schuld te betalen, dan kwalificeert de schuld als een eigenwoningschuld, mits aan de overige voorwaarden wordt voldaan (waaronder de aflossingseis), waardoor de vruchtgebruiker recht heeft op renteaftrek. In deze PEN wordt ingegaan op de verschillende aspecten van de eigenwoningregeling die voor de hoofdgerechtigden en de vruchtgebruiker van belang zijn, en op de vraag waarmee rekening kan worden gehouden bij het maken van een testament. 

mr. A.J.M. Arends

Laatste artikelen

PEN e-learning 2022, nr. 27
27 september 2022
PEN e-learning 2022, nr. 26
20 september 2022
PEN e-learning 2022, nr. 25
13 september 2022
PEN e-learning 2022, nr. 24
6 september 2022
PEN e-learning 2022, nr. 23
5 juli 2022
PEN e-learning 2022, nr. 22
28 juni 2022
PEN e-learning 2022, nr. 21
21 juni 2022
PEN e-learning 2022, nr. 20
14 juni 2022
PEN e-learning 2022, nr. 19
7 juni 2022
PEN e-learning 2022, nr. 18
31 mei 2022