FAQ

De looptijd is 12 maanden afhankelijk van uw keuze. Daarna kan het abonnement maandelijks worden opgezegd.

Ja. U krijgt de beschikking over de berichten die eerder zijn verschenen. U kunt alleen niet de opdrachten maken. Dat is voorbehouden aan degenen die op dat moment ook al abonnee waren.

Per jaar worden 36 artikelen met daarbij een vraag gepubliceerd, daarmee kunt u maximaal 12 studiepunten behalen. Het aantal studiepunten dat u in een jaar behaalt, is afhankelijk van het aantal vragen dat u heeft gemaakt en het aantal door u goed beantwoorde vragen daarvan. De norm is dat minimaal 60% van de vragen goed moet worden beantwoord. Als u aan deze norm voldoet, krijgt u per 3 gemaakte vragen 1 studiepunt. Voldoet u niet aan deze norm, dan krijgt u alleen studiepunten voor het aantal gemaakte vragen dat wel aan de 60% norm voldoet.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om online inzicht te krijgen in het aantal door u behaalde studiepunten. Op termijn wordt dit wel mogelijk, u zal dan het aantal door u behaalde studiepunten kunnen terugvinden onder het tabblad ‘Mijn resultaten’. Op dit moment kunt u op dat tabblad zien welke vragen u heeft beantwoord en of het door u gegeven antwoord juist is. U kunt op ieder moment per e-mail het aantal door u behaalde studiepunten bij ons op vragen.

Twee keer per jaar zullen wij de KNB en SOMN een overzicht sturen van de abonnees die studiepunten hebben gehaald. U kunt op ieder moment per e-mail het aantal door u behaalde studiepunten bij ons op vragen.

In het geval u 11,75 studiepunten heeft behaald in een jaar, dan geven wij aan de KNB en SOMN door dat u 11 studiepunten heeft behaald. Het geval achter de komma wordt afgerond naar beneden. De 0,75 studiepunt waar u ook recht op heeft wordt meegenomen naar het volgende jaar. Heeft u in een volgend jaar geen abonnement op ELN, dan vervalt deze 0,75 studiepunt.

Hiervoor zijn de tabbladen ‘Mijn resultaten’ en ‘Openstaande berichten’ gemaakt. In het tabblad ‘Mijn resultaten’ wordt weergegeven welke opdrachten (bij de berichten) afgerond zijn. In ‘Openstaande opdrachten’ wordt aangegeven welke opdrachten nog gemaakt dienen te worden. Het hoofdscherm is bedoeld als weergave van alle geplaatste berichten.

Een keer per week verschijnt een nieuwe e-learning gebaseerd op een actualiteit. U beslist zelf of u alle e-learnings doorneemt, of dat u slechts enkele berichten bestudeert.

Gemiddeld genomen kost het lezen circa 25 minuten en voor de oefening zijn enkele minuten nodig. De totaal benodigde tijd is 25 à 30 minuten per bericht.

ELN geeft op het antwoord bij de opdracht (dat wordt opgeslagen) feedback. De abonnee kan zelf controleren of het antwoord juist is. ELN administreert welke vraag goed en welke fout is. U kunt uw score terugzien onder het tabblad Mijn resultaten. Indien 60% van de gemaakte vragen correct is beantwoordt, ontvangt u een studiepunt.

Het percentage geeft aan hoeveel berichten u heeft gemaakt t.o.v. het totaal aantal berichten van die module. Stel er staat 100%, dan heeft u alle berichten gemaakt in die module. Bij 0% heeft u nog geen een bericht gemaakt in die module en bij 50% heeft u de helft van de berichten gemaakt van de desbetreffende module.

Zodra 90% van de opdrachten bij de berichten is gemaakt, wordt het percentage groen weergegeven. Van 70%-90% wordt het percentage oranje en tot 70% is het percentage rood.