Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Val niet in het ‘vruchtgebruikgat’! Aandachtspunten bij vruchtgebruik op aandelen in een BV

PEN e-learning 2021, nr. 40

dinsdag 19 oktober 2021

Ingeval een vruchtgebruik is gevestigd op aandelen in een BV – bijvoorbeeld na overlijden van de directeur groot aandeelhouder (hierna: dga) – ontstaat zowel voor de vruchtgebruiker als voor de bloot eigenaar een aanmerkelijkbelangpositie. De verkrijgingsprijs van de erflater wordt, naar evenredigheid van de waarde van het vruchtgebruik en de bloot eigendom, toegerekend aan respectievelijk de vruchtgebruiker en de bloot eigenaar.

Bij overlijden van de vruchtgebruiker groeit de verkrijgingsprijs niet aan bij de bloot eigenaar. Voor de overleden vruchtgebruiker ontstaat wel een verlies, maar vaak kan dit verlies fiscaal niet worden benut. Het gemis aan een verhoging van de verkrijgingsprijs bij de bloot eigenaar, in combinatie met het niet kunnen benutten van het verlies bij overlijden van de vruchtgebruiker, wordt ook wel het ‘vruchtgebruikgat’ genoemd. In deze bijdrage worden aandachtspunten vermeld ter vermijding van dit vruchtgebruikgat.

Auteur: mr. H.J.M. Scholman