Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Waarom wordt er (nog) niet op grote schaal op water gebouwd?

PEN e-learning 2021, nr. 41

dinsdag 26 oktober 2021

Klimaatverandering, stijgende zeespiegel, drassige bodem, tekort aan bouwgrond: allemaal ontwikkelingen die vragen om creatieve oplossingen voor de ruimtelijke ontwikkeling. Eén van die oplossingen is het bouwen van op het water ‘gefundeerde’ constructies, kortweg: drijvend bouwen. Woningen, bedrijfsruimten, kassen en windturbines komen al voor op water, maar voor het toepassen van drijvend bouwen op grote(re) schaal ontbreekt een passend juridisch kader. Deze ELN legt de juridische beletselen bloot die bestaan voor het op grote schaal ontwikkelen van drijvende opstallen.

Auteur: mr. dr. L.M. (Laurens) de Hoog