Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Kan onverdeelde eigendom van een woning van minder dan 50% als eigen woning kwalificeren?

PEN e-learning 2021, nr. 43

dinsdag 9 november 2021

Wanneer twee huishoudens een woning bewonen die in twee afzonderlijk bewoonbare delen is gesplitst maar waarvan de eigendom niet is gesplitst zodat elk huishouden een onverdeeld aandeel in de woning heeft, rijst de vraag of voor elk van de huishoudens sprake is van een eigen woning in de zin van de Wet IB 2001. Vanwege de voorwaarde dat de waardeveranderingen van de woning een eigenaar voor ten minste 50% moeten aangaan, is de beantwoording van deze vraag bij gelijke woondelen en een 50/50 eigendomsverhouding nog iets eenvoudiger dan wanneer sprake is van een ongelijke verdeling van de woondelen en de eigendom. Op een dergelijke situatie is aan de hand van voorbeelden ingegaan op een uit 2009 daterend beleidsbesluit. Recent heeft Hof Den Haag over een 35%-65% eigendomsverhouding voor de 35%-eigenaar een van het beleidsbesluit afwijkende uitspraak gedaan die gunstig voor hem is uitgevallen. In deze ELN wordt deze problematiek nader geduid.

Auteur: mr. A.J.M. Arends