Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Wanneer zijn beschikkingen nietig wegens strijd met het gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen?

PEN e-learning 2021, nr. 44

dinsdag 16 november 2021

De wet kent een gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen (art 4:42 lid 1 BW). Een erflater kan alleen beschikkingen maken die in de wet als zodanig zijn aangemerkt of die in Boek 4 BW zijn geregeld. In de rechtspraak worden beschikkingen steeds vaker nietig bevonden wegens strijd met het gesloten stelsel. In deze ELN wordt ingegaan op een aantal recente uitspraken over het gesloten stelsel en worden daarbij enkele kanttekeningen geplaatst.

Auteur: mr. dr. N.V.C.E. (Nathalie) Bauduin