Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vraag: Kadaster is rechthebbende in de zin van art. 25 lid 3 WNA op saldo notariële kwaliteitsrekening

PEN e-learning 2021, nr. 46

dinsdag 30 november 2021

Het Kadaster vordert na het faillissement van een notaris onbetaald gebleven inschrijvings- en recherchekosten terug, te betalen vanaf de kwaliteitsrekening. De Rechtbank wijst de vordering van het Kadaster af.
Hof Arnhem-Leeuwarden heeft een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad gesteld: is het Kadaster voor zijn vorderingen wegens inschrijvingskosten en recherchekosten op de voet van art. 25 lid 3 WNA rechthebbende op (een aandeel in) de kwaliteitsrekening(en) van een notaris? De Hoge Raad beantwoordde die vraag op 19 november 2021 bevestigend.

Auteur: mr. dr. L.M. (Laurens) de Hoog