Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

De overdrachtsbelasting bij een gefaseerde bedrijfsoverdracht via een personenvennootschap: keuzes en valkuilen. Deel 1: de vrijstelling van artikel 15 lid 1 onderdeel b WBR

PEN e-learning 2021, nr. 47

dinsdag 7 december 2021

In het midden- en kleinbedrijf vinden veel bedrijfsoverdrachten plaats binnen de familiekring. De overdracht vindt vaak gefaseerd plaats doordat in een tussenfase het bedrijf wordt geëxploiteerd binnen het verband van een personenvennootschap tussen overdrager en overnemer. In twee delen wordt ingegaan op de aandachtspunten bij dit opvolgingsproces op het gebied van de overdrachtsbelasting. De wetgever heeft eventuele belemmeringen voor wat betreft de overdrachtsbelasting weg willen nemen door het creëren van vrijstellingen. Die vrijstellingen zijn echter aan belangrijke voorwaarden gebonden, mede om onbedoelde (te) ruime toepassing van die vrijstellingen te voorkomen. Met goede kennis van de strekking van de vrijstellingen en de daaraan verbonden voorwaarden kunnen ‘ongelukken’ worden voorkomen. Een onvoorziene heffing van overdrachtsbelasting kan met het huidige (algemene) 8% tarief immers snel in de papieren lopen. In dit deel 1 wordt in het bijzonder ingegaan op de vrijstelling van art. 15 lid 1 onderdeel b WBR, de vrijstelling voor bedrijfsoverdracht in de familiesfeer. In deel 2 komt de vrijstelling van art. 15 lid 1 onderdeel e sub 1 WBR aan de orde.

Auteur: mr. A. Verduijn RB