Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Reële executie: Complicaties bij de afwikkeling van een via de rechter afgedwongen levering

PEN e-learning 2022, nr. 1

dinsdag 11 januari 2022

Als een verkoper weigert mee te werken aan de levering van een verkochte zaak, kan de nakoming van de leveringshandeling worden afgedwongen. Op verzoek van de koper kan de levering dan door of krachtens rechtelijke uitspraak tot stand worden gebracht. Het afdwingen van het verrichten van een rechtshandeling, zoals de levering van een registergoed, is geregeld in art. 3:300 BW en art. 3:301 BW. In deze PEN wordt besproken hoe de levering in zo’n geval plaatsvindt en welke praktische problemen daarbij kunnen ontstaan.

Auteur: mr. dr. L.M. (Laurens) de Hoog