Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Bedingen in notariële akten: hoe nietigheid en vernietigbaarheid te voorkomen?

PEN e-learning 2022, nr. 14

dinsdag 19 april 2022

Een beding in een notariële akte dat in strijd is met de wet, de openbare orde of goede zeden kan nietig zijn. Nietigheid heeft grote gevolgen, bijvoorbeeld bij de overdracht van een pand. Artikel 3:40 BW geeft een regeling inzake rechtshandelingen en mogelijke nietigheid. Dat wetsartikel trok lange tijd weinig aandacht, maar de afgelopen jaren zijn meerdere rechterlijke uitspraken gedaan waarbij een nietig beding in een notariële akte centraal stond. In dit PEN-artikel wordt het bepaalde in art. 3:40 BW onder de loep genomen.

Auteur: mr. J.M. (Jeske) Hekkema