Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

De vereffenaar en huurovereenkomsten in de nalatenschap

PEN e-learning 2022, nr. 15

dinsdag 10 mei 2022

Bij de afwikkeling van nalatenschappen stuiten vereffenaars op diverse vraagstukken. Sommige vraagstukken zijn van meer praktische aard en sommige vraagstukken zijn meer juridisch inhoudelijk. Hierna wordt een aantal onderwerpen aangestipt waarmee een vereffenaar te maken kan krijgen op het moment dat de erflater ten tijde van zijn overlijden huurder danwel verhuurder was. De nadruk ligt hierbij op de huur/verhuur van woonruimte.

Auteurs: mr. A.M. Steegmans en mr. C. Hokken