Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Aanhorigheden in de notarieel-fiscale praktijk

PEN e-learning 2022, nr. 16

dinsdag 17 mei 2022

De op 1 januari 2021 in werking getreden Wet differentiatie overdrachtsbelasting houdt onder meer een verhoging van het algemene (‘reguliere’) tarief van 6% naar 8% in. Voor verkrijging van woningen en aanhorigheden die op dezelfde dag als de woning worden verkregen blijft het tarief van 2% gelden, mits de woning voor de verkrijger gaat functioneren als hoofdverblijf. In deze bijdrage worden de wijzigingen en de rechtspraak ten aanzien van de met de woning verkregen aanhorigheden verder toegelicht.

Auteur: Prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld