Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Vanaf welk moment start de vijfjaarstermijn bij het partnerbegrip in de Successiewet?

PEN e-learning 2022, nr. 17

dinsdag 24 mei 2022

Worden twee personen aangemerkt als elkaars fiscale partners voor de Successiewet 1956, dan heeft dat onder meer tot gevolg dat de partnervrijstelling kan worden toegepast op verkrijgingen krachtens erfrecht van de partner. In de Successiewet is het partnerbegrip geregeld in art. 1a SW. In een uitspraak van Rechtbank Gelderland van 8 juni 2021 (ECLI:NL:RBGEL:2021:2829) was in geschil vanaf welk moment de vijfjaarstermijn van art. 1a lid 1 sub c jo lid 3 SW begint te lopen. De Rechtbank kwam op basis van een opvallende beargumentering tot een verrassend oordeel. In deze PEN wordt aandacht besteed aan het partnerbegrip in de Successiewet en in het bijzonder de vijfjaarstermijn die geldt voor ongehuwd samenwonenden.

Auteur: mr. J.M.M. (Judith) Kluitman