Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Cryptovaluta en de rol van de notaris

PEN e-learning 2022, nr. 22

dinsdag 28 juni 2022

Wanneer heeft de notaris te maken met cryptovaluta? In de toekomst misschien vaker dan nu wordt gedacht. Crypto’s maken onderdeel uit van de digitale nalatenschap en komen zo in een adviesgesprek over nalaten aan de orde. In het kader van het onderzoek naar ‘herkomst gelden’ kan de notaris met een ‘cryptomiljonair’ geconfronteerd worden. En in de toekomst zal het (vaker) voorkomen dat een koper van een registergoed of aandelen in een BV de koopprijs in bitcoins voldoet. In dit artikel worden enkele aspecten van cryptovaluta aan de orde gesteld om de gedachten op gang te brengen over welke rol ze spelen in de notariële praktijk. Vermeldenswaardig is dat ook het Bureau Financieel Toezicht op 20 juni 2022 een notitie over cryptovaluta heeft gepubliceerd, onder de titel ‘Rol van crypto valuta in het notariaat, met name t.a.v. herkomst vermogen (bron van de middelen)’.

Auteur: mr. L.A.G.M. (Lucienne) van der Geld


Verkenning: wat zijn cryptovaluta?

Met cryptovaluta wordt volgens Van Dale Online een digitale munt bedoeld zoals de bitcoin, een databestand dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Er zijn verschillende aanduidingen voor digitale munten, zoals cryptocurrencies, digitale valuta, cryptocoin of kortweg crypto. Het woord ‘crypto’ verwijst naar het cryptografische ‘eigendomsbewijs’ van de munt, een versleuteling die uniek is en niet gekraakt kan worden. De Nederlandsche Bank (DNB) omschrijft op haar website crypto’s als digitale tegoeden die beheerd worden met cryptografische algoritmes.