Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

De change of control-bepaling in aanvulling op art. 2:195 BW. Geef de touwtjes niet zomaar uit handen!

PEN e-learning 2022, nr. 30

dinsdag 18 oktober 2022

Bij samenwerkingsverbanden draait het om de persoon en de onderlinge vertrouwensband. Wanneer een eenmaal aangegane samenwerking wordt gefrustreerd door een wijziging in de zeggenschap, dan is dat nooit de oorspronkelijke bedoeling geweest van de betrokken partijen. Door de change of control-bepaling duidelijk in de statuten en/of aandeelhoudersovereenkomst op te nemen, kan een hoop leed bespaard blijven. De kunst is alleen deze bepaling zo helder mogelijk te formuleren. Hoe dit het beste te formuleren? Wat betekent wijziging van zeggenschap? En wat is het verschil tussen een bepaling in de statuten of in de aandeelhoudersovereenkomst? De notaris heeft de belangrijke taak de partijbedoelingen zo goed mogelijk vorm te geven. Praktijkvoorbeelden leren ons dat dit niet altijd even gemakkelijk is.

S.M.H. Schepers