Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Pandrechten op vorderingen: wat is de stand van zaken?

PEN e-learning 2022, nr. 31

dinsdag 1 november 2022

Pandrechten zijn geen onbekend fenomeen in de notariële praktijk. Zo brengt de notaris krachtens zijn notariële ‘hypotheek’akte veelal ook één of meer pandrechten tot stand.
Voornamelijk pandrechten op vorderingen geven aanleiding tot praktijkvragen. Dit artikel geeft voor de (notariële) praktijk een overzicht van de huidige stand van het recht met betrekking tot: (i) de verpandbaarheid van vorderingen, (ii) de vereisten voor verpanding van een vordering, en (iii) de uitwinning van een verpande vordering.

Auteur: mr. drs. R. (Ruben) van Dijken (advocaat bij Houthoff te Amsterdam)