Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Certificering van aandelen en de positie van erfgenamen

PEN e-learning 2022, nr. 33

dinsdag 15 november 2022

In de praktijk is het certificeren van vermogen de normaalste zaak van de wereld. Maar als certificaten vererven, komt de vraag op of hiermee geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van legitimarissen. Zij hebben immers recht op hun erfdeel ‘vrij en onbezwaard’. Maar ook als de erfgenamen niet in de legitieme zijn gesteld, komt de vraag op of zij de certificering altijd moeten accepteren.

mr. dr. T.F.H. Reijnen