Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Overbruggingswet box 3 en schulden in familieverband: de status quo in 2023

PEN e-learning 2022, nr. 34

dinsdag 22 november 2022

Per 1 januari 2023 treedt naar verwachting het wetsvoorstel ‘Overbruggingswet box 3’ in werking. In de voorgestelde box 3-regeling zal voor de vaststelling van het forfaitaire rendement niet alleen meer worden gekeken naar de omvang van het vermogen, maar tevens naar de werkelijke samenstelling van het vermogen.  

Deze overbruggende wetgeving moet het huidige box 3-stelsel vervangen tot de invoering van een nieuwe rendementsheffing. Beoogd wordt om vanaf 2026 inkomen uit vermogen op basis van werkelijk rendement te belasten. De Overbruggingswet box 3 zal dan ook vermoedelijk gelden voor de jaren 2023, 2024 en 2025. 

In dit PEN-artikel wordt in hoofdlijnen de werking van de voorgestelde box 3-regeling uiteengezet en aan de hand van een aantal voorbeelden getoond wat de (ingrijpende) gevolgen kunnen zijn voor vorderingen en schulden in familieverband.

 mr. A. van Maurik