Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Een (vergeten) hypothecaire inschrijving van een ontbonden vennootschap. Hoe laat je die doorhalen?

PEN e-learning 2023, nr. 1

dinsdag 10 januari 2023

Wie bij de recherche stuit op een hypotheek die is ingeschreven ten gunste van een ontbonden vennootschap, kan niet de gebruikelijke route bewandelen om tot royement te komen. Zelfs als vaststaat dat die ontbonden vennootschap niets (meer) van de hypotheekgever te vorderen heeft, resteert het volgende probleem: een ontbonden vennootschap kan niet de benodigde verklaring afgeven dat de hypotheek is vervallen (art. 3:274 lid 1 BW). Moet in een dergelijk geval de vereffening worden heropend? Nee, dat is een omslachtige route. Artikel 3:29 BW geeft een eenvoudigere oplossing!

Auteur: mr. dr. L.M. de Hoog