Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

BEM-clausule, testamentair Boek 4-bewind of testamentair Boek 1-bewind bij een minderjarig kind: Wat is het gevolg voor toeslagen van de ouder?

PEN e-learning 2023, nr. 2

dinsdag 17 januari 2023

Aanleiding voor dit PEN-artikel is de uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland van 29 september 2022 (ECLI:NL:RBMNE:2022:3920). De minderjarige X heeft vermogen geërfd waarover een testamentair Boek 1-bewind (art. 1:253i lid 4 letter c BW) is ingesteld. De ouder en de testamentair bewindvoerder verzoeken de Kantonrechter om machtiging te verlenen voor het openen van een rekening met een BEM-clausule op naam van X, om daarmee te bereiken dat het door de minderjarige geërfde vermogen niet meetelt voor de vermogenstoets bij het vaststellen van de huurtoeslag van de ouder. De Kantonrechter wijst het verzoek af, omdat het naar zijn oordeel niet nodig is om de erfenis op een rekening met BEM-clausule te zetten om daarmee te bereiken dat dit vermogen als ‘bijzonder vermogen’ buiten de vermogenstoets van de ouder kan worden gehouden (art. 9 lid 1.sub a.2 Uitvoeringsregeling Awir).

Deze uitspraak staat niet op zichzelf. In dit PEN-artikel wordt op voormelde uitspraak ingegaan. Vervolgens worden het bewind van de ouder en de BEM-clausule besproken. Tot slot worden de gevolgen van de BEM-clausule besproken in het kader van de vermogenstoets van de ouder voor toeslagen.

mr. E.M.A van Amersfoort