Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Handelen voor een nader te noemen meester: oplettendheid geboden!

PEN e-learning 2023, nr. 6

dinsdag 14 februari 2023

In de notariële praktijk komt het met regelmaat voor dat een partij in een overeenkomst handelt namens een ander, dan wel dat hij in de overeenkomst de mogelijkheid inbouwt om op een later moment een ander naar voren te kunnen schuiven, die vervolgens zijn plaats inneemt. Mede gelet op de bedoeling van de desbetreffende partij, kan een dergelijke bepaling op verschillende manieren worden vormgegeven.
In dit PEN-artikel wordt ingegaan op enkele gevallen van het handelen namens een ander die op het eerste gezicht op elkaar lijken, maar die - bij nadere beschouwing - zeker niet met elkaar kunnen worden gelijkgesteld. Het is van belang om hierop in de notariële praktijk alert te zijn.


mr. I.M. Steijaert