Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Hoe werkt de 'Wet excessief lenen bij eigen vennootschap' en welke aandachtspunten zijn er voor de notaris?

PEN e-learning 2023, nr. 9

dinsdag 14 maart 2023

In deze PEN-bijdrage staat de op 1 januari 2023 in werking getreden 'Wet excessief lenen bij eigen vennootschap' centraal. Deze wet bevat een maatregel om excessief lenen bij de eigen vennootschap te ontmoedigen. Indien de totale som van de schulden van de aanmerkelijkbelanghouder aan zijn eigen vennootschap op 31 december 2023 meer dan € 700.000 (drempelbedrag) bedraagt, wordt dat meerdere op grond van die maatregel in de vorm van een fictief genoten dividend als inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) in aanmerking genomen. Indien een lening een eigenwoningschuld vormt voor de aanmerkelijkbelanghouder, wordt deze onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk uitgezonderd. 
Voor de notariële praktijk is (basis)kennis van deze nieuwe wet vereist.

mr. H.J.M. (Henk) Scholman