Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Wat is de bewijskracht van een onderhandse akte?

PE Notariaat 2023/17

dinsdag 23 mei 2023

In een onderhandse akte (i) erkent een persoon een diefstal en (ii) verklaart hij bereid te zijn tot vergoeding van de schade die het gevolg is van de diefstal en tevens bereid te zijn om direct een gedeelte van de schadevergoeding te betalen. In het arrest van de Hoge Raad van 25 november 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1725) stond centraal wat de bewijskracht is van een onderhandse akte waarin voornoemde verklaringen waren opgenomen. Dit arrest vormt de aanleiding voor dit PEN-artikel over de  bewijskracht van onderhandse akten.

mr. drs. R. (Ruben) van Dijken