Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

De Wet excessief lenen vanuit civielrechtelijk perspectief

PE Notariaat 2023/18

dinsdag 30 mei 2023

Met ingang van 1 januari 2023 is de Wet excessief lenen van kracht. Het doel van deze wet is om langdurig uitstel van aanmerkelijkbelangheffing in te perken. In de praktijk kon de aanmerkelijkbelanghouder deze belastingheffing uitstellen door een lening bij zijn vennootschap aan te gaan. Dit blijft ook nu nog mogelijk, echter tot een maximum van € 700.000. Het meerdere wordt bij fictie als dividend aangemerkt waarover aanmerkelijkbelangheffing is verschuldigd. Deze fictieve dividenduitkering geldt in beginsel enkel voor de aanmerkelijkbelangwetgeving. Voor civiele en andere fiscale wetgeving blijft de schuldverhouding tussen de aanmerkelijkbelanghouder en zijn vennootschap in stand.

Dit artikel gaat nader in op een aantal civiele aspecten rondom de Wet excessief lenen. Daarnaast wordt geschetst in hoeverre deze wetgeving aanleiding kan geven om een stap te zetten in de vermogensplanning naar de kinderen van de aanmerkelijkbelanghouder.

Auteur: mr. drs. C.J.M. (Cindy) van de Luijtgaarden-Braat