Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Wils(on)bekwaamheid als het notariële zwaard van Damocles. Het wettelijk kader en de procedurele eisen bij de beoordeling van wilsbekwaamheid van testateurs.

PE Notariaat 2023/20

dinsdag 13 juni 2023

Zodra een notaris een cliënt heeft die niet of minder wilsbekwaam is, is oplettendheid geboden. Met enige regelmaat worden (kandidaat-)notarissen tuchtrechtelijk aangesproken in zaken die draaien om de beoordeling van wilsbekwaamheid van een testateur. In dit PEN-artikel wordt ingegaan op het juridisch kader rondom de wilsbekwaamheid, de procedurele eisen voor de (kandidaat-)notaris en de mogelijke valkuilen. De nadruk ligt hierbij op de wilsbekwaamheid bij testeren, waarbij onder meer wordt ingegaan op recente jurisprudentie over de vraag of een testament al dan niet onder invloed van een stoornis in de geestvermogens tot stand is gekomen.

Dit PEN-artikel is onderdeel van een reeks van PEN-artikelen waarin aandacht wordt besteed aan de beoordeling van wilsbekwaamheid.

Eerder verschenen ‘Het testament dat is opgesteld onder invloed van een geestelijke stoornis’ PE Notariaat 2020/2, geschreven door mr. dr. N.V.C.E. (Nathalie) Bauduin en ‘Huwelijk of geregistreerd partnerschap voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking; wilsbekwaamheid en ministerieplicht notaris’, PE Notariaat 2022/3 geschreven door mr. H.J.M. (Henk) Bukkems.

Auteur: mr. N. (Nadine) Kuijpers