Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Klinkerbestrating: gebouw op zandgrond?

PE Notariaat 2023/22

dinsdag 27 juni 2023

In de praktijk komt het geregeld voor dat een ondernemer voor de btw een (parkeer)terrein dat reeds jaar en dag bestraat is met klinkers verkoopt en levert. Wanneer de koper voornemens is om op dit perceel nieuwbouw te (laten) realiseren, komt de vraag op of deze levering voor de btw aan te merken is als de levering van een onbebouwd bouwterrein of de levering van een bebouwd terrein met oude bebouwing. Het fiscale belang van het antwoord op die vraag is groot. De levering van een bouwterrein is belast met 21% btw, terwijl de verkrijging door de koper krachtens die van rechtswege belaste levering normaal gesproken vrijgesteld is van overdrachtsbelasting. De levering van een oud gebouw met bijbehorend terrein is daarentegen in principe vrijgesteld van btw-heffing, terwijl de verkrijging van dit terrein door de koper belast is met 10,4% overdrachtsbelasting. Uit de rechtspraak en het naar aanleiding van Woo-verzoeken openbaar gemaakte beleid van de Belastingdienst blijkt dat over de kwalificatie van deze terreinen verschillend wordt gedacht. In dit PEN-artikel wordt ingegaan op de btw- en overdrachtsbelastingaspecten die voor de verkoper en de koper van belang zijn bij levering respectievelijk de verkrijging van deze terreinen.

Auteur: mr. dr. M.D.J. (Matthijs) van der Wulp