Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Aandachtspunten bij de vorming van preferente aandelen met het oog op vermogensoverdracht of bedrijfsopvolging

PE Notariaat 2023/24

dinsdag 5 september 2023

Preferente aandelen worden binnen familieverband vaak tweeledig ingezet. Ten eerste om vermogensoverdracht naar de volgende generatie te realiseren en daarnaast is het vaak een eerste stap in een daadwerkelijke bedrijfsopvolging. Preferente aandelen zijn een afzonderlijke soort aandelen, die op zichzelf in vele soorten en maten kunnen voorkomen, en waarbij diverse civiele en fiscale aandachtspunten spelen.

Auteurs: mr. E.T.A.K. (Ester) L’Abée-van den Broek & mr. M.M.J. (Mariëlle) Schuurman-van Nifterik