Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Onenigheid over de inhoud van een erfdienstbaarheid: wanneer is wijziging of opheffing van een erfdienstbaarheid aan de orde?

PE Notariaat 2023/27

dinsdag 26 september 2023

Wanneer de notaris zorgdraagt voor de levering van een registergoed of de vestiging van een beperkt recht daarop, zal hij onderzoek doen naar de rechtstoestand van dat registergoed, zodat voor partijen hierover zo min mogelijk onzekerheid bestaat. De informatie die voor de rechtstoestand van belang is, wordt opgenomen in de notariële akte. Zo ook erfdienstbaarheden die in een vroegere akte zijn gevestigd. In veel gevallen zijn de bewoordingen van zo’n erfdienstbaarheid duidelijk en bestaat hierover geen discussie, maar wat als partijen het oneens zijn over de inhoud van een erfdienstbaarheid, bijvoorbeeld omdat de uitoefening sinds de vestiging van het recht is gewijzigd?

Dit PEN-artikel is onderdeel van een reeks van PEN-artikelen waarin aandacht wordt besteed aan erfdienstbaarheden. Eerder verschenen ‘Tien mogelijkheden om een oude erfdienstbaarheid te beëindigen’, PE Notariaat 2021/22 en ‘Gaat een erfdienstbaarheid steeds door vermenging teniet?’ PE Notariaat 2018/21.

Auteur: mr. I.M. (Ilse) Steijaert