Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Vrijstelling van overdrachtsbelasting bij splitsing: voorlopig nog een kwestie van wikken en wegen

PE Notariaat 2023/28

dinsdag 3 oktober 2023

Toepassing van de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor een verkrijging bij splitsing staat vaak ter discussie. De vrijstelling is in beginsel van rechtswege van toepassing op iedere verkrijging onder algemene titel krachtens splitsing, tenzij de splitsing in overwegende mate is gericht op het ontgaan van belastingheffing. Deze bijdrage gaat in op het wettelijke kader, de bewijslastverdeling en de weging van (hoofd)doelen welke ten grondslag liggen aan de keuze voor een splitsing. De theorie komt samen in de bespreking van twee elkaar opvolgende uitspraken van een rechtbank en een gerechtshof. Daarbij zet de eerste rechter een streep door toepassing van de splitsingsvrijstelling terwijl in hoger beroep tot een andere weging van feiten en omstandigheden wordt gekomen.

Auteur: M.D.C. (Marco) Gomes Vale Viga MSc