Registreer of login om alle onderdelen te bekijken

Pensioenafspraken in huwelijksvoorwaarden: the devil is in the details

PE Notariaat 2023/31

dinsdag 24 oktober 2023

Inleiding
Een bekend Engels spreekwoord luidt: ‘The devil is in the details’. In dit PEN-artikel bekijken we of dit gezegde ook opgaat voor afspraken waarbij wordt afgeweken van het wettelijk ‘pensioen- en scheidingsregime’. Aan de hand van een aantal uitspraken wordt bezien of ‘veelal/standaardmatig’ gebruikte formuleringen aanscherping behoeven. Aan bod komen zaken als: wie kunnen partij zijn bij pensioenafspraken, het tijdstip van de afwijkende afspraak en in acht te nemen vormvoorschriften.

Auteur: mr. F.M.H. (Frank) Hoens